کیسه زباله پله نوروزخان

کیسه زباله پله نوروزخان

کیسه زباله پله نوروزخان کیسه زباله پله نوروزخان در داخل یک سطل قرار داده می شود تا زباله ها را در خود نگه دارد و ظرف سطل را بدون خطر انتشار بیماری یا عفونت تمیز نگه دارد. آنها از پلی اتیلن ساخته شده اند، زیرا غیر قابل نفوذ است، دارای استحکام بالا و مقاومت در…

ادامه مطلب