زیپ کیپ پله نوروز خان

زیپ کیپ پله نوروزخان

 زیپ کیپ پله نوروزخان در میان زیپ کیپ پله نوروزخان، هر دو زیپ کیپ شفاف و مات ما دارای ویژگی قفل زیپ قوی هستند و اجناس را می توان به راحتی در صورت نیاز داخل و خارج از کیسه کرد و زیپ کیپ پله نوروزخان را به گزینه ای عالی برای استفاده مجدد برای طیف وسیعی…

ادامه مطلب