روکش یک بار مصرف تخت درمانگاه

روکش یک بار مصرف تخت درمانگاه

روکش یک بار مصرف تخت درمانگاه روکش یک بار مصرف تخت درمانگاه، برای ضدعفونی کردن و استفاده مجدد ساخته نشده است و شرکت ما روکش یک بار مصرف تخت درمانگاه ضد آب را با یک نوار الاستیک تولید می کند تا میز و تخت بیمارستانی و درمانگاهی، تخت دندانپزشکی و سونوگرافی شما را به خوبی…

ادامه مطلب