سلفون ترس

سلفون ترس

سلفون ترس سلفون ترس یک سلفون دو محوره با خواص مکانیکی و فیزیکی خوب است و این ماده ای شفاف، سخت، انعطاف پذیر، شفاف یا نیمه شفاف است که محافظت خوبی دارد که بدون توجه به دمای پایین یا بالا، سلفون ترس به راحتی شکسته و یا تا نمی شود. در واقع بسته به نیاز…

ادامه مطلب