شیرینگ وکیوم

شیرینگ وکیوم

شیرینگ وکیوم با استفاده از تکنولوژی شیرینگ وکیوم، حتی تهیه غذا آسان تر، ارزان تر و سریع تر خواهد بود و می توانید فریزر خود را برای ذخیره سازی مواد غذایی، سازماندهی کنید که با مواد غذایی تازه آماده برای یخ زدایی استفاده کنید. شیرینگ وکیوم می توانند مواد غذایی را تا 5 برابر بیشتر…

ادامه مطلب