دستگاه دوخت حرارتی

دستگاه دوخت حرارتی

دستگاه دوخت حرارتی بیشتر دستگاه دوخت حرارتی در چارچوب استاندارد یا پیکربندی مبتنی بر قالب بسته استاندارد ساخته می‌شوند و در این چارچوب، می ‌توان آن ‌ها را به روش ‌های مختلفی سفارشی کرد که پردازش طیف وسیعی از اندازه‌های بسته برای دستیابی به محدوده معینی از وزن یا حجم محصول و شامل عملکردهای اضافی…

ادامه مطلب